Dashboarden består av följande verktyg:

 • Kalender
 • Hastighetsmätare som anger antalet inloggade användare. Hastighetsmätare visar antalet unika inloggade användare under den valda tidsperioden
 • Nya kunder med ett diagram - antal nya kunder under den valda tidsperioden
 • Hastighetsmätare som indikerar genomsnittlig tid på sida - genomsnittlig tid som användare spenderar på 1 sida
 • Antal nya kunder per reporter. Antalet nya kunder jämförs med historiska data och indikerar prestanda med färger: grön färg indikerar att antalet nya kunder ökar, medan rött indikerar att antalet minskar. 
 • Antal nya kunder per källa. Antalet nya kunder jämförs med historiska data och indikerar prestanda med färger: grön färg indikerar att antalet nya kunder per källa ökar, medan rött indikerar att antalet minskar
 • Filtrering

Kalender

Kalenderen ger möjlighet att välja önskad tidsperiod för analys. Det finns flera sätt att använda kalendern:

 • Använd snabba filter: ID (idag), IG (igår), 7D (sista 7 dagar), 30D (sista 30 dagarna).
 • Använd anpassad tidsperiod.

När den önskade tidsperioden har valts kommer data att visas i enlighet med detta.

Filtrering per varumärke

Artikeluppföljning köp erbjuder möjlighet att filtrera efter varumärke. När varumärket väljs ändras mätvärdena i enlighet med valet.

Filtrering per reporter

Artikeluppföljning köp erbjuder möjlighet att filtrera per reporter. När en eller flera reportrar väljs ändrar dashboarden gränssnittet och visar följande information:

 • Hastighetsmätare med intresse - Procent av användarna som mötte betalväggen och köpte.
 • Nya kunder som diagram - antal nya kunder under den valda tidsperioden
 • Hastighetsmätare som indikerar genomsnittlig tid - genomsnittlig tid som kunder spenderar
 • Antal nya kunder per artikel.
Did this answer your question?